Български Francais

Франкофонска диктовка с 10-те думи на франкофонията 28.03.2011 от 15ч. във Франкофонски център-Варна