Български Francais

Ателие по Слам поезия Франкофонски център-Варна 13 май 2010!