Български Francais

Посещение на ученици от училище "Малкия принц" във Франкофонски център Варна