Български Francais

Zoom над Швейцария, представен от Юг и Таня Фрикер на 13.03.2012 във Франкофонски център-Варна!