Български Francais

Конференция с гост Антоан Дюфьо, френски поет и драматург във Франкофонски център-Варна на 1.03.2012 à 18h30