Български Francais

Квалификационен курс и представяне на начините за използване и приложение на интерактивни учебни дъски (TBI) във всички степени на обучение по френски език, с участието на Ан-Лор Венсан от Франция 27.04.2011