Български Francais

Изпитни сесии DELF/DALF

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското
Министерство на oбразованието за удостоверяване на уменията по
френски език на чуждестранни кандидати.

DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според
Европейската езикова рамка и са безсрочни.

Нива според ОЕЕР

|A1|A2|
Начинаещ

|B1|B2|
Самостоятелен

|C1|C2|
Напреднал

За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома DELF B2, или диплома DALF C1.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно независими, така че кандидатът може да се запише директно за изпита, по свой избор, в зависимост от нивото си. На всяко ниво се оценяват четири типа умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, устно изразяване, писмено изразяване.

Съществуват няколко варианта на DELF:

- DELF PRIM: подходящ за деца от 7 до 11 год. Има 3 нива: А1.1, А1 и А2. DELF PRIM предлага занимателни материали по теми, които се отнасят до позната на детето среда, към семейството, любимите му занимания и училището.

- DELF JUNIOR: подходящ за подрастващи от 12 до 18 год. Има 4 нива: А1, А2, В1 и В2. Изпитите засягат начина на живот на подрастващите и интересите им.

- DELF TOUT PUBLIC: подходящ за възрастни, които желаят да удостоверят нивото си по френски език за лични, учебни или професионални цели. На изпита в този вариант можете да се явите във всички нива на ОЕЕР: от А1 до С2.

Изпититът DELF Junior не се различават по трудност от изпита DELF Tout public. Единствената разлика е в тематика, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите.

Алианс франсез Варна организира изпитни сесии два пъти годишно – през февруари и през юни месец.
За да подобрите умениятя си и да се запознаете с формата на изпита, Алианс франсез Варна предлага курсове за подготовка за явяване на съответните изпити. както и пробни изпитни сесии в реална среда предшестващи официалните. За повече информация относно подготвителните
курсове – вижте повече ТУК
• попълнете Вашия формуляр за предварително записване* ТУК