Български Francais

Курсове за подготовка DELF/DALF - нива В1, В2, С1 за февруарска сесия 2020

16.09.2019

Алианс Франсез Варна организира специализирани курсове:

1.Курс за подготовка за явяване на изпит DELF B1 – сесия февруари 2020
модул 60 уч.ч.
4 уч.ч/ неделя
записвания до: 24.09.2019
начало: 29.09.2019
цена: 420 лв./модул

2.Курс за подготовка за явяване на изпит DELF B2 – сесия февруари 2020
модул 60 уч.ч.
4 уч.ч/ неделя
записвания до: 24.09.2019
начало: 29.09.2019
цена: 420 лв./модул

3.Курс за подготовка за явяване на изпит DALF C1 – сесия февруари 2020
модул 60 уч.ч.
4 уч.ч/ неделя
записвания до: 24.09.2019
начало: 29.09.2019
цена: 480 лв./модул

Тел за конт:+359 52 631 325

Назад

Agenda - Календар