Български Francais

Дипломи DELF / DALF

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското
Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по
френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6
независими дипломи, съответстващи на шестте нива според
Европейската езикова рамка и са безсрочни.

За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома
DELF B2, или диплома DALF C1.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно
независими, така че кандидатът може да се запише направо за изпита
по свой избор, в зависимост от нивото си.
На всяко ниво се оценяват четири типа умения: слушане с разбиране,
четене с разбиране, устно изразяване, писмено изразяване. Изпитните
сесии са два пъти годишно – през февруари и през юни.

Съществуват няколко варианта на DELF:

DELF PRIM (DELF Prim A1-1, A1 и A2): за деца на възраст от 8 до 12 год.
DELF JUNIORS (DELF Juniors A1, A2, B1 и B2): за ученици
DELF TOUS PUBLICS (DELF A1, A2, B1 и B2): за възрастни

Изпитите DELF Prim и DELF Juniors не се различават по трудност от
изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като
всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите.
Алианс франсез Варна предлага курсове за подготовка за явяване на
изпит DELF DALF.
За повече информация относно подготвителните
курсове – www.afvarna.org/bg/courses/certificates